• o

Spoločnosť Smida bola založená v roku 2008 a je špičkovou spoločnosťou integrujúcou konzultáciu v oblasti automatizačného riešenia v oblasti výskumu a vývoja, výroby, predaja a popredajných služieb. Spoločnosť Smida získala osvedčenie o registrácii ochranných známok v čínštine a angličtine a licenciu na dovoz a vývoz bola udelená nezávisle. Naši hlavní členovia tímu majú viac ako desaťročné skúsenosti v odbore. Našim poslaním je stať sa vynikajúcim výrobcom zariadení dodržiavaním zásady „starostlivého dizajnu a svedomitej výroby“ a vytvárať hodnotu pre našich zákazníkov pomocou kvalitných výrobkov a profesionálnych služieb založených na obojstrannej spolupráci. Snažíme sa našim zákazníkom poskytovať trvalo udržateľné služby.

Čítaj viac